Y bác sĩ "xuống đường" đòi lương: Đề nghị tạm ứng 10,2 tỉ đồng để trả lương

Y bác sĩ BV Tuệ Tĩnh "xuống đường" đòi lương. Ảnh: Công Phạm
Y bác sĩ BV Tuệ Tĩnh "xuống đường" đòi lương. Ảnh: Công Phạm
Y bác sĩ BV Tuệ Tĩnh "xuống đường" đòi lương. Ảnh: Công Phạm
Lên top