Y, bác sĩ BV Chợ Rẫy là chủ lực tại trung tâm hồi sức bệnh nhân COVID-19

Đội chi viện của Bệnh viện Chợ Rẫy lên đường nhận nhiệm vụ tại Trung tâm hồi sức bệnh nhân COVID-19 đặt tại TP.Thủ Đức. Ảnh: BVCC
Đội chi viện của Bệnh viện Chợ Rẫy lên đường nhận nhiệm vụ tại Trung tâm hồi sức bệnh nhân COVID-19 đặt tại TP.Thủ Đức. Ảnh: BVCC
Đội chi viện của Bệnh viện Chợ Rẫy lên đường nhận nhiệm vụ tại Trung tâm hồi sức bệnh nhân COVID-19 đặt tại TP.Thủ Đức. Ảnh: BVCC
Lên top