Y bác sĩ Bình Định, Thừa Thiên Huế chia tay Đà Nẵng

Hoàn thành nhiệm vụ, y bác sĩ Bình Đình, Thừa Thiên Huế chia tay Đà Nẵng. Ảnh: Trang
Hoàn thành nhiệm vụ, y bác sĩ Bình Đình, Thừa Thiên Huế chia tay Đà Nẵng. Ảnh: Trang
Hoàn thành nhiệm vụ, y bác sĩ Bình Đình, Thừa Thiên Huế chia tay Đà Nẵng. Ảnh: Trang
Lên top