Y bác sĩ Bệnh viện C Đà Nẵng nén nỗi nhớ nhà, tiễn bệnh nhân về đoàn viên

Y bác sĩ Bệnh viện C Đà Nẵng nén nỗi nhớ nhà, tiễn bệnh nhân về nhà. Ảnh: Thuỳ Trang
Y bác sĩ Bệnh viện C Đà Nẵng nén nỗi nhớ nhà, tiễn bệnh nhân về nhà. Ảnh: Thuỳ Trang
Y bác sĩ Bệnh viện C Đà Nẵng nén nỗi nhớ nhà, tiễn bệnh nhân về nhà. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top