Y bác sĩ bật khóc trong ngày Bệnh viện Đà Nẵng dỡ cách ly

Y bác sĩ bật khóc trong ngày Bệnh viện Đà Nẵng mở cửa. Ảnh: Thuỳ Trang
Y bác sĩ bật khóc trong ngày Bệnh viện Đà Nẵng mở cửa. Ảnh: Thuỳ Trang
Y bác sĩ bật khóc trong ngày Bệnh viện Đà Nẵng mở cửa. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top