Xuyên tâm liên và 11 loại thuốc cổ truyền phòng, hỗ trợ điều trị COVID-19

Các loại thuốc cổ truyền và sản phẩm từ dược liệu được sử dụng phòng và hỗ trợ điều trị COVID-19. Ảnh: Hương Giang
Các loại thuốc cổ truyền và sản phẩm từ dược liệu được sử dụng phòng và hỗ trợ điều trị COVID-19. Ảnh: Hương Giang
Các loại thuốc cổ truyền và sản phẩm từ dược liệu được sử dụng phòng và hỗ trợ điều trị COVID-19. Ảnh: Hương Giang
Lên top