Xuyên đêm lấy mẫu xét nghiệm 11.000 công nhân khu công nghiệp ở Bắc Giang

Cán bộ nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho 11.000 người tại Bắc Giang. Ảnh: Bộ Y tế
Cán bộ nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho 11.000 người tại Bắc Giang. Ảnh: Bộ Y tế
Cán bộ nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho 11.000 người tại Bắc Giang. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top