Xuất thêm 450 tỉ đồng để mua vaccine COVID-19

Máy bay chở lô vaccine COVID-19 hạ cánh Tân Sơn Nhất. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Máy bay chở lô vaccine COVID-19 hạ cánh Tân Sơn Nhất. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Máy bay chở lô vaccine COVID-19 hạ cánh Tân Sơn Nhất. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Lên top