Xuất hiện lây nhiễm chéo COVID-19 ở Bắc Giang, mức độ lây nhiễm rất nhanh

Phun khử khuẩn chống dịch COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
Phun khử khuẩn chống dịch COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
Phun khử khuẩn chống dịch COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top