Xuất hiện F0 cộng đồng sau 20 ngày, Đà Nẵng không thay đổi chính sách phòng dịch

Đà Nẵng chỉ xét nghiệm nhanh đối với người về từ vùng dịch cấp 3 và 4. Ảnh: TT
Đà Nẵng chỉ xét nghiệm nhanh đối với người về từ vùng dịch cấp 3 và 4. Ảnh: TT
Đà Nẵng chỉ xét nghiệm nhanh đối với người về từ vùng dịch cấp 3 và 4. Ảnh: TT
Lên top