Xử trí nhanh các tình huống nóng khi F0 cách ly tại nhà

Xe cấp cứu vận chuyển người bệnh. Ảnh: Huyên Nguyễn
Xe cấp cứu vận chuyển người bệnh. Ảnh: Huyên Nguyễn
Xe cấp cứu vận chuyển người bệnh. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top