Xử lý nghiêm đơn vị, cá nhân để xảy ra sai phạm làm lây dịch COVID-19

Các cửa khẩu cần được giám sát nghiêm ngặt, phòng chống dịch bệnh xâm nhập. Ảnh: T.Dũng
Các cửa khẩu cần được giám sát nghiêm ngặt, phòng chống dịch bệnh xâm nhập. Ảnh: T.Dũng
Các cửa khẩu cần được giám sát nghiêm ngặt, phòng chống dịch bệnh xâm nhập. Ảnh: T.Dũng
Lên top