Xử lý nghiêm các cơ sở lợi dụng dịch COVID-19 để găm hàng, tăng giá

Khẩu trang y tế đang tăng giá. Ảnh: Thùy Linh
Khẩu trang y tế đang tăng giá. Ảnh: Thùy Linh
Khẩu trang y tế đang tăng giá. Ảnh: Thùy Linh
Lên top