Xét nghiệm COVID-19 ở BV Hồng Ngọc phải nộp thêm 900 nghìn khám sàng lọc

Người dân phản ánh bị thu thêm 900.000 đồng để xét nghiệm COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc nhưng không được giải thích rõ ràng.
Người dân phản ánh bị thu thêm 900.000 đồng để xét nghiệm COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc nhưng không được giải thích rõ ràng.
Người dân phản ánh bị thu thêm 900.000 đồng để xét nghiệm COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc nhưng không được giải thích rõ ràng.
Lên top