Xét nghiệm COVID-19 cho hơn 25.000 công nhân Khu Công nghệ cao ở TP.HCM

Xét nghiệm COVID-19 cho hơn 25.000 công nhân ở Khu Công nghệ cao. Ảnh: TTYT quận 9 (cũ, nay là TP.Thủ Đức).
Xét nghiệm COVID-19 cho hơn 25.000 công nhân ở Khu Công nghệ cao. Ảnh: TTYT quận 9 (cũ, nay là TP.Thủ Đức).
Xét nghiệm COVID-19 cho hơn 25.000 công nhân ở Khu Công nghệ cao. Ảnh: TTYT quận 9 (cũ, nay là TP.Thủ Đức).
Lên top