Xét nghiệm cho người về từ ổ dịch tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh

Bên trong bệnh viện dã chiến ở tỉnh Hải Dương. Ảnh: Anh Văn
Bên trong bệnh viện dã chiến ở tỉnh Hải Dương. Ảnh: Anh Văn
Bên trong bệnh viện dã chiến ở tỉnh Hải Dương. Ảnh: Anh Văn
Lên top