Xem xét thử nghiệm vắc xin COVID-19 trên người, dự kiến ngay trong tháng 11

Việt Nam đang nỗ lực nghiên cứu sản xuất vắc xin COVID-19. Ảnh: TL
Việt Nam đang nỗ lực nghiên cứu sản xuất vắc xin COVID-19. Ảnh: TL
Việt Nam đang nỗ lực nghiên cứu sản xuất vắc xin COVID-19. Ảnh: TL
Lên top