Xem xét tạm dừng hoạt động các bệnh viện nếu "không an toàn"

Bảo hộ cho cán bộ y tế tham gia phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Hữu Long
Bảo hộ cho cán bộ y tế tham gia phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Hữu Long
Bảo hộ cho cán bộ y tế tham gia phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Hữu Long
Lên top