Xe khách vận chuyển 4 tạ da heo không qua kiểm dịch

400kg da heo bốc mùi thối bị cơ quan công an phát hiện, thu giữ. Ảnh: Anh Phong.
400kg da heo bốc mùi thối bị cơ quan công an phát hiện, thu giữ. Ảnh: Anh Phong.
400kg da heo bốc mùi thối bị cơ quan công an phát hiện, thu giữ. Ảnh: Anh Phong.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top