Xác nhận một người nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở mắc COVID-19

Cán bộ y tế xét nghiệm COVID-19. Ảnh: BVCC
Cán bộ y tế xét nghiệm COVID-19. Ảnh: BVCC
Cán bộ y tế xét nghiệm COVID-19. Ảnh: BVCC
Lên top