Xác định 6 F1 liên quan đến BN3116 ở Phú Thọ trên xe Mỹ Đình - Yên Bái

Thị xã Nghĩa Lộ (tỉnh Yên Bái) tiến hành gỡ bỏ phong tỏa các khu vực liên quan đến đoàn chuyên gia Trung Quốc trên địa bàn. Ảnh: Văn Đức.
Thị xã Nghĩa Lộ (tỉnh Yên Bái) tiến hành gỡ bỏ phong tỏa các khu vực liên quan đến đoàn chuyên gia Trung Quốc trên địa bàn. Ảnh: Văn Đức.
Thị xã Nghĩa Lộ (tỉnh Yên Bái) tiến hành gỡ bỏ phong tỏa các khu vực liên quan đến đoàn chuyên gia Trung Quốc trên địa bàn. Ảnh: Văn Đức.
Lên top