WHO: Việt Nam kiểm soát dịch COVID-19 hiệu quả, nỗ lực ấn tượng

Tiến sĩ Kidong Park, Trưởng Đại diện WHO tại Việt Nam đánh giá về công tác phòng chống dịch COVID-19 năm qua của Việt Nam.
Tiến sĩ Kidong Park, Trưởng Đại diện WHO tại Việt Nam đánh giá về công tác phòng chống dịch COVID-19 năm qua của Việt Nam.
Tiến sĩ Kidong Park, Trưởng Đại diện WHO tại Việt Nam đánh giá về công tác phòng chống dịch COVID-19 năm qua của Việt Nam.
Lên top