Vứt lợn chết xuống sông, giết mổ lợn bệnh sẽ bị xử lý hình sự

Một số người cố tình vứt xác lợn bệnh xuống sông.
Một số người cố tình vứt xác lợn bệnh xuống sông.
Một số người cố tình vứt xác lợn bệnh xuống sông.
Lên top