Vượt biển cấp cứu thuyền viên bị tời đập vào bụng gây nguy kịch

Thuyền viên bị nạn trong tình trạng nguy kịch. Ảnh: Vietnam MRCC
Thuyền viên bị nạn trong tình trạng nguy kịch. Ảnh: Vietnam MRCC
Thuyền viên bị nạn trong tình trạng nguy kịch. Ảnh: Vietnam MRCC
Lên top