Vùng xanh, vùng da cam, vùng đỏ trong Công điện mới của Chủ tịch Hà Nội

Các chốt kiểm soát của Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn
Các chốt kiểm soát của Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn
Các chốt kiểm soát của Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top