Vừa điều trị, vừa ổn định tâm lý cho bệnh nhân 91

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn chủ trì cuộc hội chẩn. Ảnh: T.Bình
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn chủ trì cuộc hội chẩn. Ảnh: T.Bình
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn chủ trì cuộc hội chẩn. Ảnh: T.Bình
Lên top