Vụ sản phụ tử vong: Bệnh viện Việt Pháp "phớt lờ" chỉ đạo của Bộ Y tế?

Công văn của Bộ Y tế yêu cầu BV Việt Pháp thông báo kết luận của Hội đồng chuyên môn tới gia đình sản phụ và cơ quan truyền thông đại chúng. Ảnh: PV
Công văn của Bộ Y tế yêu cầu BV Việt Pháp thông báo kết luận của Hội đồng chuyên môn tới gia đình sản phụ và cơ quan truyền thông đại chúng. Ảnh: PV
Công văn của Bộ Y tế yêu cầu BV Việt Pháp thông báo kết luận của Hội đồng chuyên môn tới gia đình sản phụ và cơ quan truyền thông đại chúng. Ảnh: PV
Lên top