Vụ nữ điều dưỡng Bệnh viện Nhi Đồng 1 bị đánh: Tạm đình chỉ một nữ hộ sinh

Nữ điều dưỡng bệnh viện Nhi Đồng 1 bị người nhà bệnh nhân hành hung
Nữ điều dưỡng bệnh viện Nhi Đồng 1 bị người nhà bệnh nhân hành hung
Nữ điều dưỡng bệnh viện Nhi Đồng 1 bị người nhà bệnh nhân hành hung
Lên top