Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Vụ “nhân bản” kết quả xét nghiệm: Cần làm rõ cả trách nhiệm của bác sĩ