Vụ bay lắc tại BV Tâm thần Trung ương 1: Cách chức giám đốc bệnh viện

Bộ Y tế đã ban hành các quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Vương Văn Tịnh, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1.
Bộ Y tế đã ban hành các quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Vương Văn Tịnh, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1.
Bộ Y tế đã ban hành các quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Vương Văn Tịnh, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1.
Lên top