Vòng tránh thai "du lịch" vào ổ bụng

Vòng tránh thai được lấy ra khỏi cơ thể bệnh nhân
Vòng tránh thai được lấy ra khỏi cơ thể bệnh nhân