Virus gây bệnh tay chân miệng tồn tại nhiều ở trường học, khu vui chơi

Mụn nước là dấu hiệu bệnh tay chân miệng đặc trưng nhất. Ảnh: BSCC
Mụn nước là dấu hiệu bệnh tay chân miệng đặc trưng nhất. Ảnh: BSCC
Mụn nước là dấu hiệu bệnh tay chân miệng đặc trưng nhất. Ảnh: BSCC
Lên top