Vĩnh Phúc: Không ra khỏi nhà, ra khỏi địa phương khi không cần thiết

Hỗ trợ người dân kiểm tra sức khỏe, khai báo y tế. Ảnh: Lao Động
Hỗ trợ người dân kiểm tra sức khỏe, khai báo y tế. Ảnh: Lao Động
Hỗ trợ người dân kiểm tra sức khỏe, khai báo y tế. Ảnh: Lao Động
Lên top