Vĩnh Phúc: Chuyên gia nước ngoài ngoài hoàn thành cách ly tập trung

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc tặng hoa, quà và giấy chứng nhận hoàn thành cách ly tập trung cho các chuyên gia, lao động kỹ thuật cao nước ngoài. Ảnh: Vĩnh Thiệu.
Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc tặng hoa, quà và giấy chứng nhận hoàn thành cách ly tập trung cho các chuyên gia, lao động kỹ thuật cao nước ngoài. Ảnh: Vĩnh Thiệu.
Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc tặng hoa, quà và giấy chứng nhận hoàn thành cách ly tập trung cho các chuyên gia, lao động kỹ thuật cao nước ngoài. Ảnh: Vĩnh Thiệu.
Lên top