Việt Nam tiếp nhận 400.000 liều vaccine COVID-19 AstraZeneca Nhật Bản tặng

Vaccine COVID-19 AstraZeneca. Ảnh: Bộ Y tế
Vaccine COVID-19 AstraZeneca. Ảnh: Bộ Y tế
Vaccine COVID-19 AstraZeneca. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top