Việt Nam thử nghiệm loại vaccine COVID-19 thứ 2 sớm hơn dự kiến 2 tháng

Covivac- loại vaccine COVID-19 thứ 2 của Việt Nam sẽ được thử nghiệm lâm sàng sớm hơn gần 2 tháng so với dự kiến. Ảnh: IVAC
Covivac- loại vaccine COVID-19 thứ 2 của Việt Nam sẽ được thử nghiệm lâm sàng sớm hơn gần 2 tháng so với dự kiến. Ảnh: IVAC
Covivac- loại vaccine COVID-19 thứ 2 của Việt Nam sẽ được thử nghiệm lâm sàng sớm hơn gần 2 tháng so với dự kiến. Ảnh: IVAC
Lên top