Việt Nam thử nghiệm lâm sàng vaccine ARCT-154

GS.TS Tạ Thành Văn và GS.TS Trần Văn Thuấn chứng kiến mũi tiêm thử nghiệm cho tình nguyện viên đầu tiên. Ảnh: Bộ Y tế
GS.TS Tạ Thành Văn và GS.TS Trần Văn Thuấn chứng kiến mũi tiêm thử nghiệm cho tình nguyện viên đầu tiên. Ảnh: Bộ Y tế
GS.TS Tạ Thành Văn và GS.TS Trần Văn Thuấn chứng kiến mũi tiêm thử nghiệm cho tình nguyện viên đầu tiên. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top