Việt Nam tham vấn chuyên gia về cấp phép khẩn cấp vaccine Nano Covax

Phiên họp trực tuyến tham vấn chuyên gia quốc tế về phát triển vaccine trong nước. Ảnh: Bộ Y tế
Phiên họp trực tuyến tham vấn chuyên gia quốc tế về phát triển vaccine trong nước. Ảnh: Bộ Y tế
Phiên họp trực tuyến tham vấn chuyên gia quốc tế về phát triển vaccine trong nước. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top