Việt Nam sẽ có thêm 20 triệu liều vaccine COVID-19 trong tháng 8 và 9

Vaccine COVID-19 về Việt Nam trước đó thông quá cơ chế COVAX. Ảnh: WHO tại Việt Nam
Vaccine COVID-19 về Việt Nam trước đó thông quá cơ chế COVAX. Ảnh: WHO tại Việt Nam
Vaccine COVID-19 về Việt Nam trước đó thông quá cơ chế COVAX. Ảnh: WHO tại Việt Nam
Lên top