Việt Nam phê duyệt vaccine COVID-19 của Sinopharm-Trung Quốc

Vaccine Vero Cell của Trung Quốc là loại vaccine thứ 3 được Bộ Y tế phê duyệt. Ảnh: CNBC
Vaccine Vero Cell của Trung Quốc là loại vaccine thứ 3 được Bộ Y tế phê duyệt. Ảnh: CNBC
Vaccine Vero Cell của Trung Quốc là loại vaccine thứ 3 được Bộ Y tế phê duyệt. Ảnh: CNBC
Lên top