Việt Nam phát hiện ca bệnh đầu tiên nhiễm biến chủng SARS-CoV-2 ở Nam Phi

Chủng virus SARS-CoV-2 mà Việt Nam đã phân lập được trước đó. Ảnh: Viện VSDT TƯ
Chủng virus SARS-CoV-2 mà Việt Nam đã phân lập được trước đó. Ảnh: Viện VSDT TƯ
Chủng virus SARS-CoV-2 mà Việt Nam đã phân lập được trước đó. Ảnh: Viện VSDT TƯ
Lên top