Việt Nam phát hiện 2 biến chủng mới của virus SARS-CoV-2

Cán bộ y tế thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2. Ảnh: Bộ Y tế
Cán bộ y tế thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2. Ảnh: Bộ Y tế
Cán bộ y tế thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top