Việt Nam hoàn thành gia công, đóng ống 30.000 liều vaccine Spukik-V của Nga

Vaccine Sputnik V. Ảnh: Trung tâm Gamaleya- Nga
Vaccine Sputnik V. Ảnh: Trung tâm Gamaleya- Nga
Vaccine Sputnik V. Ảnh: Trung tâm Gamaleya- Nga
Lên top