Việt Nam ghép tế bào tự thân điều trị bệnh bạch biến thành công

Bệnh nhân bạch biến sau 2 tháng điều trị bằng phương pháp ghép tế bào. Ảnh: BVCC
Bệnh nhân bạch biến sau 2 tháng điều trị bằng phương pháp ghép tế bào. Ảnh: BVCC
Bệnh nhân bạch biến sau 2 tháng điều trị bằng phương pháp ghép tế bào. Ảnh: BVCC
Lên top