Việt Nam đối mặt làn sóng dịch COVID-19 thứ 4 tấn công những nơi trọng yếu

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho công nhân khu công nghiệp ở Bắc Giang, địa phương bị ảnh hưởng trong làn sóng dịch thứ 4. Ảnh: Bộ Y tế
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho công nhân khu công nghiệp ở Bắc Giang, địa phương bị ảnh hưởng trong làn sóng dịch thứ 4. Ảnh: Bộ Y tế
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho công nhân khu công nghiệp ở Bắc Giang, địa phương bị ảnh hưởng trong làn sóng dịch thứ 4. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top