Việt Nam có thể áp dụng điều trị các bệnh nhân COVID-19 nhẹ tại nhà không?

Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp trao đổi về việc áp dụng điều trị bệnh nhân COVID-19 tại nhà. Ảnh: Bộ Y tế
Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp trao đổi về việc áp dụng điều trị bệnh nhân COVID-19 tại nhà. Ảnh: Bộ Y tế
Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp trao đổi về việc áp dụng điều trị bệnh nhân COVID-19 tại nhà. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top