Việt Nam có được sử dụng vaccine Sputnik-V của Nga khi tham gia đóng ống?

Vaccine Sputnik V. Ảnh: Trung tâm Gamaleya- Nga
Vaccine Sputnik V. Ảnh: Trung tâm Gamaleya- Nga
Vaccine Sputnik V. Ảnh: Trung tâm Gamaleya- Nga
Lên top