Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ lên tiếng việc giả mạo tiêm vaccine COVID-19 dịch vụ

Hiện nay Việt Nam đang triển khai chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 và chưa cho phép hình thức tiêm dịch vụ loại vaccine này.
Hiện nay Việt Nam đang triển khai chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 và chưa cho phép hình thức tiêm dịch vụ loại vaccine này.
Hiện nay Việt Nam đang triển khai chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 và chưa cho phép hình thức tiêm dịch vụ loại vaccine này.
Lên top