Viện phí tăng thêm 18% tại 16 tỉnh thành

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa