Viện Pasteur Nha Trang tiếp tục nhận hỗ trợ xét nghiệm COVID-19

Xét nghiệm mắc COVID-19. Ảnh: Trọng Khoa.
Xét nghiệm mắc COVID-19. Ảnh: Trọng Khoa.
Xét nghiệm mắc COVID-19. Ảnh: Trọng Khoa.
Lên top